Barion Pixel

Jaké druhy zeleného hmyzu můžeme najít v přírodě?

Zelený hmyz je fascinující a rozmanitá skupina, která se přizpůsobila svému prostředí tak, aby dokonale splynula s zeleným listím okolní vegetace. Tato kamufláž jim pomáhá uniknout predátorům a zůstat skrytí před zraky potenciálních kořistí. V tomto článku se podíváme na některé z nejzajímavějších zelených hmyzích druhů, které můžeme nalézt ve volné přírodě, a prozkoumáme jejich jedinečné vlastnosti a životní prostředí.

Mantis religiosa – kudlanka nábožná

Kudlanky jsou známé svou výraznou zelenou barvou a předníma nohama, které připomínají postavení k modlitbě.

Charakteristika a chování

  • Popis: Kudlanky jsou masožravci, kteří loví jiné hmyzy svými silnými předními nohami.
  • Výskyt: Obývají různé zelené prostředí, kde jejich barva napomáhá k nezpozorovanému číhání na kořist.

Tettigonia viridissima – kobylka zelená

Zelené kobylky jsou dalším příkladem hmyzu, který využívá svou zelenou barvu pro skrytý život mezi listy a stébly.

Charakteristika a chování

  • Popis: Tyto kobylky jsou známé svým hudebním cvrlikáním, které vydávají třením zadních nohou o křídla.
  • Výskyt: Preferují vlhké louky a lesní okraje, kde je hojnost vegetace.

Nezara viridula – ploštica zelená

Zelená ploštica je běžný druh, který můžeme najít na mnoha typech rostlin, kde se živí jejich šťávou.

Charakteristika a chování

  • Popis: Tento hmyz má ploché tělo, které se snadno skrývá mezi listy, a saje šťávu z různých rostlin.
  • Výskyt: Jsou rozšířeni v zahradách, parcích a na polích, kde mohou být někdy považováni za škůdce.

Caelifera – zelené saranče

Saranče jsou další skupinou zeleného hmyzu, které se vyskytují ve velkém množství v přírodě, zvláště v oblastech s nízkou vegetací.

Charakteristika a chování

  • Popis: Saranče mohou vytvářet velké roje a migrovat přes rozsáhlé oblasti, což někdy vede k zemědělským škodám.
  • Výskyt: Preferují otevřené trávníky, polní plochy a jsou časté v sušších klimatických podmínkách.

Závěr

Zelený hmyz je nápadný svou schopností začlenit se do svého zeleného prostředí, což je klíčové pro jejich přežití v přírodě. Od kudlanek přes kobylky až po ploštice, každý druh využívá svou zelenou barvu k ochraně před predátory nebo k efektivnějšímu lovu kořisti. Studium těchto fascinujících bytostí nám poskytuje cenné poznatky o adaptabilitě a evoluci hmyzu.

Vyberte si stříbrné šperky: