Barion Pixel

Reklamace a Reklamační řád

Výměna a vrácení zboží

Vážený zákazníku, v případě zakoupení zboží, které nesplňuje Vaše požadavky, nebo požadujete výměnu zboží za větší, či menší velikost, postupujte prosím dle následujících informací.

  • zboží musí být doručeno nejdéle do 14 dnů od data převzetí na adresu:

Jakub Mach
Jaselská 1136/15
Beroun, 26601

  • zboží musí být nepoužívané a vrácené v původním balení (krabička, visačka s označením produktu, přiložené certifikáty). V případě, že zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere na vědomí, že výši náhrady škody určí prodávající s ohledem na stav vráceného zboží, přičemž bude-li zboží vyhodnoceno prodávajícím jako dále neprodejné, je výše náhrady škody rovna výši kupní ceny. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • zboží prosím zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození (doporučujeme pojistit)
  • balík může být zaslán libovolným přepravcem
  • o přijetí balíku budete informován/a e-mailem, popřípadě telefonicky


Reklamace a poškozené zboží

V případě, že zboží přišlo poškozené, nebo se jedná o výrobní vadu, postupujte prosím dle následujících pokynů:

  • přiložte kopii dokladu (ne starší 2 let) 
  • zboží zašlete na adresu:

Jakub Mach
Jaselská 1136/15
Beroun, 26601

  • balík může být zaslán libovolným přepravcem (doporučujeme pojistit)
  • o přijetí balíku budete informován/a e-mailem, popřípadě telefonicky

Přijímáme pouze reklamace v souladu § 619 obč. zák. Zboží nesmí být poškozeno mechanicky, nebo nesprávným používáním. Musí být správně udržováno. Dále dle § 599 obč. zák. reklamace musí být uplatněna bezodkladně, již při prvním náznaku jakékoliv vady. Reklamace se navztahují na běžné opotřebení materiálu.